NA PLENER: ROZTOCZE – jak tu pięknie!

Ta malownicza kraina zachęca do pieszych wędrówek, rowerowych wypraw oraz fotograficznych plenerów.  Obok walorów przyrodniczych i krajobrazowych, na Roztoczu znajduje się szereg miejscowości zabytkowych, będących pamiątkami historii i kultury mieszkańców.

Na obszarze tego regionu funkcjonuje Roztoczański Park Narodowy i cztery parki krajobrazowe: Południoworoztoczański, Szczebrzeszyński, Krasnobrodzki i Puszczy Solskiej, którego znaczna część znajduje się jednak w innej krainie: na Płaskowyżu Tarnogrodzkim.

ZAPRENUMERUJ BEZPŁATNY E-MAGAZYN FOTOGEA.com

W Roztoczańskim Parku Narodowym, poza ścieżkami przyrodniczo-dydaktycznymi, szlakami turystyki pieszej i rowerowej, znajduje się Ośrodek Edukacyjno-Muzealny zajmujący się koordynacją całej działalności turystycznej. Park jest położony na urozmaiconym terenie wyżynnym o wysokości ponad 300 m z podłożem kredowym, pokrytym bogatą roślinnością. Występują tu rośliny charakterystyczne dla terenów górskich, jak zimoziół północny czy wierzba borówkolistna, stepowych (storczyk kukawka) i subatlantyckich (rosiczka pośrednia). Grzbiet Roztocza porasta zarówno buczyna karpacka, bory jodłowe, dąbrowa, bory sosnowe i mieszane. Atrakcją w pobliskim Zwierzyńcu jest potomek tarpanów – konik polski. Idąc grzbietem Roztocza możemy podziwiać piękne krajobrazy Wyżyny Lubelskiej na północy jak i Kotliny Sandomierskiej na południu.

Charakterystyczne „pasiaki” Roztocza Środkowego.

Charakterystyczne „pasiaki” Roztocza Środkowego.

Najciekawsze widoki można podziwiać z okolic wsi Brusno, Polanka Horyniecka, Wrechrata, Nowiny Horytnickie jak również ze wzgórza Monastyrz. Jednym z najważniejszych elementów krajobrazu Roztocza są ogromne głazy narzutowe. Do największych należą Diabelskie Kamienie koło Monasterza. Kolejną atrakcją tego regionu są obficie występujące wodospady powstałe w epoce kredy. Nie są to wodospady szczególnie wysokie. Najsłynniejsze znajdują się na rzece Tanwi w Rebizantach, gdzie występuje około 50 progów skalnych. Kilka progów skalnych występuje też na rzece Sopot.

ZAPRENUMERUJ BEZPŁATNY E-MAGAZYN FOTOGEA.com

Jednak dotarcie do Kaskad jest bardzo utrudnione, gdyż rzeka płynie w głębokim wąwozie o stromych zboczach. Obok walorów przyrodniczych i krajobrazowych, na Roztoczu znajduje się szereg miejscowości zabytkowych, będących pamiątkami historii i kultury mieszkańców.

Wnętrze cerkwi pw. św. Paraskewy. Widoczne są ikony i instalacja przygotowana na Europejską Noc Muzeów.

Wnętrze cerkwi pw. św. Paraskewy. Widoczne są ikony i instalacja przygotowana na Europejską Noc Muzeów.

Jedną z nich jest Janów Lubelski, założony w 1640 r. i należący do ordynacji Zamoyskich. Z tego czasu zachował się barokowy kościół i klasztor dominikański z XVII-XVIII w. Zarząd Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie organizuje wycieczki samochodem terenowym po parku. W Lasach Janowskich zachowały się pozostałości kolejki wąskotorowej, która jeszcze w latach powojennych była wykorzystywana do transportu drewna. Dziś pozostały po niej nasypy, mosty kolejowe na rzekach i resztki podkładów kolejowych. W lasach tych chroniły się w czasie ostatniej wojny liczne oddziały partyzanckie a latem 1944 r. stoczono tu prawdziwą bitwę z regularnymi oddziałami Wehrmachtu. Okolice Janowa Lubelskiego to obszar, gdzie styka się osadnictwo, wpływy etnograficzne i kulturowe polskie z ukraińskimi.

Tekst i zdjęcia Tomasz Michalski

http://www.tomaszmichalski.com/

 

Artykuł pochodzi z miesięcznika FotoGeA.com

Okładka numer 09 FotoGeA.com


(tam też zobaczysz więcej zdjęć)
https://www.fotogea.com/?page_id=692

To także może ci się spodobać